Betalings- og rejsebetingelser

Almindelige betalings- og rejsebetingelser gælder ved salg på Aktiv Bornholm hvor Nordic Travel ApS er teknisk arrangør.
Gældende for hoteller, pensionater, ferielejligheder, vandrerhjem, camping samt pakkerejser.

1. Priser:
Priserne er i danske kroner, medmindre andet er anført.

2. Bestilling og betaling:
En bestilling er bindende, så snart den er bekræftet mundtligt eller skriftligt af salgsstedet.
Alle bestillinger tillægges et administrationsgebyr på 145 DKK.
Administrationsgebyr refunderes ikke ved afbestilling.
Bekræftelsen fremsendes pr. post eller pr. mail.

Ved bestilling betales bookingen med kreditkort som debiteres 10% af hele bookingbeløbet som depositum. Det resterende beløb skal betales 7 dage før afrejse. Du får tilsendt en påmindelse e-mail med et link til betaling cirka 10 dage før afrejse. For reservationer indenfor 7 dage før afrejse vil hele beløbet blive opkrævet straks ved booking. Nogle aktiviteter såsom koncerter, transport og lignende kan kræve direkte debitering, ved booking. Disse kan ikke refunderes. Skulle betalingen ikke modtages inden for den fastsatte tid, behandler vi bestillingen som annulleret, og de almindelige annulleringsbestemmelserne træder i kraft, med mindre andet er oplyst i din bestilling. I tilfælde af afbestilling skal du annullere skriftligt til Nordic Travel.

3. Kunden har ret til at afbestille rejsen på følgende vilkår:
Tidligere end 30 dage før afrejse: gebyr 0 DKK.
Senere end 30 dage, men mere end 3 hverdage før afrejse: gebyr 500 DKK.
Senere end 3 hverdage, men før afrejse: gebyr 50 % af det samlede beløb.
Ved udeblivelse: betales 100 % af arrangementets totalpris.

Køb af flybilletter er underlagt specielle vilkår og restriktioner, som du skal være opmærksom på, da de som hovedregel hverken kan ændres eller annulleres.

Ved køb af billetter til specialarrangementer f.eks. koncertbilletter, teaterbilletter og entrebilletter til attraktioner gælder at købet som hovedregel ikke kan ændres eller annulleres.

4. Undtaget punkt 3.:
Ferielejligheder hvor der i forbindelse med booking ikke oplyses særlige afbestillingsvilkår.
Cykelpakkerejser og andre pakkerejser hvor der er booket en kombination af ophold på flere forskellige overnatningssteder.
Følgende gælder ved afbestilling af ovenstående pakkerejser og rejser hvor de nævnte ferieboliger indgår:
Afbestilling tidligere end 30 dage før ankomst: gebyr 0 DKK
Afbestilling senere end 30 dage men tidligere end 14 dage før afrejse: gebyr på 50 % af arrangementets totalpris.
Afbestilling senere end 14 dage men før afrejse: betales 100 % af arrangementets totalpris.
Ved udeblivelse: betales 100 % af arrangementets totalpris.

Afbestillingsbetingelserne i punkt. 3.og 4. er gældende med mindre der oplyses andre betingelser i forbindelse med bestilling.

5. Overdragelse:
Det er i de fleste tilfælde muligt at overdrage rejsen til en anden. Hvis der stilles særlige krav til de rejsende, fx alder eller fysik, skal den som rejsen overdrages til kunne opfylde kravene. I nogle tilfælde er det ikke muligt at ændre billetter o.l., og så kan rejsen ikke overdrages til andre.
Overdragelse af flyrejser er i praksis ikke altid mulig, idet flyselskaberne for de fleste billettypers vedkommende ikke accepterer ændringer efter bestilling. Ønskes en rejse overdraget til en anden person, skal Nordic Travel have skriftlig besked senest 14 dage før afrejse. Såfremt overdragelsen er mulig vil der blive opkrævet et særligt overdragelsesgebyr. Den oprindelige lejer hæfter solidarisk med den nye rejsende for betaling af evt. restbeløb og for de omkostninger der følger af overdragelsen.

6. Ændringer:
Generelle ændringer af lejemål og færgebilletter kan foretages ind til 10 dage før ankomst mod et gebyr. Senere ændringer betragtes som ny bestilling. Omkostninger i forbindelse med ændringer af rejsen efter bestilling: Ændring af færgetider og/eller indkvartering samt overdragelse af rejsearrangement: 150 DKK.

7. Ansvar:
Den rejsende er ikke ansvarsfri, selv om han / hun er omfattet af force majeure (krig, nukleare og naturkatastrofer eller lignende) og ikke vil være i stand til at udnytte rejsen.

8. Deltagerantal:
Der må ikke uden særlig aftale med salgsstedet, overnatte flere personer i ferieboligen, end angivet ved bestilling. Eventuelle ændringer skal altid godkendes af Nordic Travel. Dette gælder også, selv om den bestilte bolig, ifølge beskrivelsen er beregnet til flere personer, end der er tilmeldt ved bestillingen.

9. Reklamation:
Evt. klager skal fremføres direkte til overnatningsstedet mm. så snart som muligt under opholdet. Sker der ingen forbedring, skal Nordic Travel underrettes pr. telefon +45 56 97 27 40 senest 24 timer efter ankomst. Retten til erstatning er tabt, hvis problemet ikke anmeldes til udlejeren straks efter det er opstået. Hvis ferieboligen forlades uden at udlejeren eller arrangøren har haft rimelig tid til at løse problemet, bortfalder retten til erstatning. Reklamation og eventuelle erstatningskrav skal sendes i skriftlig form til Nordic Travel inden 30 dage efter opholdets ophør.

10. Ændring af ophold:
Hvis dele af en pakkerejse ikke kan leveres ifølge bekræftelsen, eller hvis erstatningsarrangement ikke kan gennemføres, så har lejer ret til at annullere, uden omkostninger. Lejer får det betalte beløb tilbage med fradrag for værdien af de dele af pakken, som lejer eventuelt allerede har udnyttet. Herudover kan lejer ikke rejse yderligere krav mod Nordic Travel.

11. Forsikring:
Deltagelse sker på eget ansvar, og der er ikke inkluderet nogen form for forsikring. Det anbefales at bestille rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S. Forsikringen skal bestilles sammen med rejsen, det kan gøres fra forsiden på www.europaeiske.dk efter rejsen er bestilt.

12. Ansvar og ankomst/afrejse:
Oplysning om ankomst/afrejsetidspunkt på overnatningsstedet vil fremgå af bekræftelsen på bestilling. Ferieboligen skal efterlades i samme stand som ved modtagelsen. Lejeren er ansvarlig for det lejede, både løst og fast inventar. Ved leje af cykler eller andet udstyr, er lejer erstatningspligtig overfor ejer for skade på disse. Lejer er forpligtet til at rette sig efter de ordensbetingelser og øvrige regler, der måtte gælde på det overnatningssted, hvor lejemålet er indgået. Det bemærkes, at overtrædelse af sådanne regler i grove tilfælde, kan medføre bortvisning, i sådanne tilfælde vil der ikke refunderes betalt leje.

13. Aftalegrundlag:
Alle ferierejser bliver solgt i overensstemmelse med loven om Pakkerejser af 30. juni 1993. Teknisk arrangør af rejserne er Nordic Travel ApS, som er medlem af Rejsegarantifonden (medlemsnummer 1936). For at opnå dækning af Rejsegarantifonden kræves det, at der købes mindst 2 ydelser samme sted f.eks. overnatning og transport. Man er som kunde eksempelvis ikke dækket, hvis man kun køber hotelophold.
Yderligere oplysning på www.rejsegarantifonden.dk
Grupperejser og specialarrangementer er ikke omfattet af nærværende lejebetingelser, idet der gælder specielle aftaleregler for disse rejseformer. For alle andre reservationer gælder ovenstående almindelige vilkår og rejsebetingelser, med mindre særlige vilkår er anført på reservationen.

Der tages forbehold for trykfejl og udeladelser i trykt og elektronisk materiale, bl.a. brochurer, internet-sider etc.